Noah Pederson преди 2 години
родител
ревизия
46cb2f50ce
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@ -7,5 +7,5 @@ To run the tests, run the following commands:
```bash
git clone https://git.packetlostandfound.us/chiefnoah/interview
cd interview
python3 -m unittest discover tests
python -m unittest discover tests
```

Зареждане…
Отказ
Запис